Inspiratie: musea

Dit kamerscherm kwam ik tegen in de Musea van het Verre Oosten bij Brussel. De schoonheid van het samenvoegen van volstrekt verschillende patronen tot een geheel raakte mij: het gebruik van tegenstellingen maakt dat het kamerscherm boeiend blijft. Dit geldt ook voor interieurs: veel van hetzelfde gaat vervelen maar een goede verrassende combinatie blijft boeien. Zo ook in het volgende interieur in de volgende headerfoto.